קפוץ לתוכן


מדיני מצות שמחת יום הפורים


1 תגובה לנושא זה

#1 yinds

  משתמש מתחיל

 • רשומים
 • דרגותדרגות
 • 196 הודעות

תאריך פרסום 15 מרץ 2011 - 06:10 PM

מצוה להרבות בסעודת פורים, ולכתחילה צריך לאכול פת (לחם) בסעודה זו. כתב הרמב"ם (פרק ב' מהלכות מגילה הט"ו) כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, וישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו. ומצוה לאכול בסעודה זו בשר בהמה דוקא. וכתב המאירי (מגילה ז:) חייב אדם להרבות בשמחה בפורים ובאכילה ובשתיה וכו', ומכל מקום אין אנו מצווים לשתות כל כך ולהשתכר ולהפחית כבודינו מתוך השמחה, כי לא נצטוינו על שמחת הוללות ושטות, אלא בשמחת תענוג שנגיע מתוכה לאהבת ה' ולהודות לו על הניסים שעשה לנו, עד כאן עיקר דבריו.


ומן האמור עלינו להסיק מסקנות גם כן לגבי כל אחד ואחד, שאף אם הוא סבור שאין זה לפי אופיו להתחיל לדבר בדברי תורה ולשיר שירי קודש בסעודת הפורים, מכל מקום, החלש יאמר גיבור אני, ויתחיל בכך על כל פנים בסעודה זו של יום הפורים, שיכולה להיות סעודה של שמחת מצוה ואהבת ה', ויכולה חלילה להפוך לסעודה ריקה מתוכן שכולה שטות והבל, ומתוך כך יזכה להתכבד בעיני כל רואיו, ויקום ויהפוך את כל צורת הבית שלו לבית עם אהבת תורה ויראת שמים.


כתב בספר ארחות חיים (הלכות פורים אות לח) שמה שאמרו בגמרא (מגילה ז:) שאדם חייב להשתכר בפורים עד שלא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, ומרן בשלחן ערוך הביא דין זה להלכה (סימן תרצה סעיף ב) אין הכוונה שישתכר, שהרי השכרות איסור גמור הוא, אלא רק שישתה מעט יותר מדרכו.


וכן כתב הרמ"א ועוד ועוד מרבותינו הפוסקים. וכתב הגר"א (הגאון רבי אליהו מוילנא מגדולי האחרונים באשכנז, בסימן תרצה) שמכיון ששותה יותר מדרכו ומתוך כך ישן, אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, ובכך יוצא ידי חובת השתיה ביום זה. והרש"ש (רבי שלמה שטראשון מגדולי מפרשי התלמוד לפני כמאה וחמשים שנה) (מגילה ז:) ועוד פוסקים כתבו, שהיה לקדמונים פיוט, ובסיום החרוזים אמרו פעם ארור המן, ופעם ברוך מרדכי, ומי שהוא שתוי קצת ואינו בישוב הדעת כל כך יוכל להחליף בין המן למרדכי, וזו הכוונה עד דלא ידע בין ארור המן וכו'. ובספר רוב דגן כתב, שמה שאמרו "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", אין הכוונה שיאמר להיפך חס ושלום, אלא שלא ידע לספר ענין הנס בצורה ברורה.


וכן מנהג מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שאינו משתכר ביום הפורים, רק שותה מעט יותר מהרגלו, ומתוך כך ישן מנוחת צהריים. וגם ביום הפורים אינו מרשה לעצמו חלילה להתבטל מן התורה, אלא יושב ושוקד בתורה יומם וליל. וזכות הלימוד של יום הפורים היא נעלית יותר משאר ימות השנה, מפני שביום זה רק מעטים מאד שמים הגיונם בתורה, שהכל טרודים בשמחת הפורים ובמצוות היום, ועל כן מי שזוכה ללמוד בשעות אלו שאין הרבה שלומדים בהן, שכרם גדול כנגד כולם.


לשמיעת שיעורו של מרן שליט"א (מלפני שנים רבות) בנושא פורים:לשיעור בדיני פורים ואגדה חלק א לחץ כאן
לשיעור בדיני פורים ואגדה חלק ב לחץ כאןלשמיעת קריאת המגילה מפי הגר"ע יוסף שליט"א

לחץ כאן


#2 eden ben david

  מנהל ראשי

 • מנהל ראשי
 • דרגותדרגותדרגותדרגותדרגותדרגותדרגותדרגות
 • 5,861 הודעות
 • מין:זכר

תאריך פרסום 15 מרץ 2011 - 08:08 PM

כל הכבוד אחי על כל המידע שאתה מביא
יום טוב לכם!!

Posted Imageקרדיט לחתימה הענקית הזאתי ל SHAI UZUMAK!!Posted ImagePeople think it's fun to pretend you're a monster. Me, I spend my life pretending I'm not."-Dexter Morgan"