Jump to content


תנאי שימוש

תנאי השימוש וחוקי האתר Nwo.co.il


החוקים הבאים הינם החוקים הראשיים והרשמיים של האתר.
אנא קרא/י חוקים אלה בעיון וקפידה על מנת להימנע מחוזר נעימות בהמשך השימוש באתר.
תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בחוקים ובתנאי שימוש אלה גם במידה ולא קראת את החוקים.
תנאים וחוקים אלו עשויים להשתנות בכל עת וללא כל הודעה.

זכרו אי ידיעת החוקים אינה פותרת מעונש.
כל העובר על חוקי האתר יוענש בהתאם למקרה.

להלן רשימת תנאי השימוש חוקי האתר Nwo.co.il:

1. אין לפרסם מסרים מזיקים המהווים תועבה, פגיעה, העלבה, איום, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה וגזענות כלפי משתמש ובכלל, בכל דרך אפשרית.

2. אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

3. אין לפרסם חומר הכולל וירוס ו/או הורדה שעלולים לגרום לנזק לאתר Nwo.co.il ולמשתמשיו, בכל דרך אפשרית.

4. אין לפרסם ו/או להציף חומר הכולל הודעות זבל חסרי כל חשיבות ותוכן, בכל דרך שהיא.

5. אין לפרסם שתי תגובות ברצף או יותר אם לא עברו לפחות 12 שעות מאז תגובתך הראשונה באשכול.
כמו כן, אין לפרסם אשכולות זהים.

6. במקרה והינך פותח/ת אשכול חדש, יש לכתוב כותרת עיניינית מתוייגת ומסודרת, שתתאים ותתמצת במספר מילים
את תוכן ההודעה.

7. חוקי החתימה:
א. אין לפרסם בחתימה תוכן ו/או תמונה הכוללת פורנוגרפיה, או כל דבר אחר שעלול לפגוע בשאר הגולשים.
ב. גודל החתימה לא יעלה על גודל הפורום שכך יפריע לתצוגה נכונה של הפורום.
ג. אין להציג סרטוני ווידאו בחתימה.
ד. אין להציג תכנים בחתימה אשר כוללים פרסום אתר/פורום אחר בכול דרך שהיא.
ה. אין להציג יותר משתיי(2) תמונות בחתימה.

8. חוק התיוג:
חוק התיוג חל בכול הפורומים חוץ מפורום דיבורים, לכן כול משתמש חייב לתייג את אשכולו במידה והאשכול לא יפורסם בפורום דיבורים.
על מנת לתייג יש להתשמש באפשרות התיוג "קידומת נושא" אשר נמצאת מתחת ל"תאור אשכול" בפתיחת נושא.
תמונה להמחשה.
את התיוג בחרו מהרשימה הקיימת.

9. איו להגיב באשכולות אשר עבר זמנם כלומר כאשר ההודעה האחרונה באשכול
נעשתה לפני חודש אחד או יותר (הקפצת אשכול), במידה ואתם מעוניינים להגיב בנושא אשר עבר זמנו
יש לפתוח אשכול חדש עם הקישור לנושא הנ"ל ולהגיב באשכול החדש.


10. מערכת Nwo.co.il אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא,
אופי הדיונים בפורומים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת
המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה,
אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות
על השימוש במידע הנמסר בפורומים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.
על זכויות יוצרים ניתן ליקרוא כאן:
http://news.walla.co.il/?w=/4007/1106759

11. אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון,
כדי למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים. כאמור, מערכת Nwo.co.ill לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד
וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. Nwo.co.il שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה
הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

12. מערכת Nwo.co.il שומרת לעצמה את הזכות לערוך למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה
הבלעדי. כמו כן Nwo.co.il שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסויים או לצמיתות כל משתמש
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המערכת.

13. הנהלת האתר אינה אחראית על המתרחש מחוץ לפורום, ולפיכך, לא תנקוט בפעולות כנגד משתמש שלא עבר על תנאי השימוש באתר.

14. ההנהלה שומרת לעצמה להחליט מהו העונש המתאים. כל מקרה לגופו.
העונשים יכולים להיות כול עונש אשר ההנהלה תחליט עליו בין אם זה השעיה מהאתר למספר ימים ובין אם זה לצמיתות.

15. מערכת האתר מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהיה צריכה להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את
המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.(למרות שבדרך כלל תהיה הודעה)

בברכה,
צוות האתר Nwo.co.il